הברית החדשה

מאמרים בנושאים כגון: הברית החדשה, התורה, רפואה בתנ"ך, המקרא, סתירות בתורה, סתירות בברית החדשה, נבואות, כתבי הקודש, עם ישראל, ישו והתורה, אנטישמיות בברית החדשה, כשרות בשר וחלב, ישעיהו נ"ג, נצרות, ברית חדשה ועוד...האם הברית החדשה אנטישמית?
מאמרים - הברית החדשה
שריפת הברית החדשה
הברית החדשה קיבלה את שמה מפסוק 31 בפרק ל"א של ספר ירמיהו בתנ"ך, בו הבטיח אלוהים לעם ישראל ברית חדשה דרך הנביא ירמיהו. על ידי רבים הברית החדשה נחשבת להמשך הישיר של התנ"ך עד כדי הסכמת כל המלומדים שאין זה אפשרי לרדת לעומקה של הברית החדשה מבלי להכיר את התנ"ך תחילה.
המשך קריאה...
 
האם התורה באמת אוסרת על אכילת בשר בחלב?
מאמרים - הברית החדשה
בשר וחלב כשר כשרות

"לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" (שמות, פרק כ"ג)

למרות שפסוק זה חוזר על עצמו שלוש פעמים בתורה באותה צורה בדיוק, אין בתורה שום מקום בו נכתב איסור על אכילת בשר בחלב, מחוץ לכאורה לקטע זה. על פסוק זה הוקמו במהלך השנים עשרות אם לא מאות מצוות ודינים על ידי רבנים שונים שיחד נעטף על ידי ההגדרה הידועה "כשרות", ובפרט כשרות כהפרדה בין בשר וחלב. מה זה שגרם בוקר אחד לאלוהים "להתעורר" ולהחליט שלא מתאים לו יותר שבני-ישראל יאכלו צ'יזבורגרים? סתם ככה ללא סיבה נראית לעין, או שאולי היו אלה רבנים במהלך ההיסטוריה שלא הבינו את משמעותם של הפסוקים כפי שהתכוון המחבר?

 

המשך קריאה...
 
ישעיהו פרק נ"ג
מאמרים - הברית החדשה
הפרק האסור

ישעיהו פרק נ"ג, המוכר גם כ-"הפרק האסור", הינו פרק המנבא על דחייתו של המשיח על ידי עמו ישראל...
ההפטרה היא קטע מספרי הנביאים שנהוג לקרוא בציבור בבית הכנסת בשבתות, במועדי ישראל, ולעיתים גם בתעניות ציבור במנחה, לאחר סיום הקריאה בתורה.
"הפרק האסור" (כאמור, ישעיהו נ"ג) הוא פרק שאותו הפסיקו לקרוא בבתי הכנסת לאחר זמנו של ישוע. מדוע מפחדים הרבנים מפרק זה?

 

המשך קריאה...
 
למה אלוהים נתן את התורה ומה תכליתה האמיתית?
מאמרים - הברית החדשה
עובדים את התורה - למה אלוהים נתן את התורה
נושא מהותה של התורה הוא נושא חם כיום בישראל, לאחרונה נשמע קולם של חרדים הדורשים לכפות את אמונתם על שאר אזרחי המדינה. מפתיע לגלות כי רבים מאותם חרדים מעולם לא קראו את התורה בשלמותה, אלא רק למדו אודותיה בספרות חז"ל חיצונית ולכן פספסו את התכלית והמסר המרכזי שמציגה התורה.
 
המשך קריאה...
 
סתירות בתנ''ך ובברית החדשה
מאמרים - הברית החדשה
סתירות בתורה?
מפתיע עד כמה נפוצה טענה זו. תומכיה מניחים שיש בכתובים מספר רב של סתירות פנימיות, ומסיקים שלא ניתן להתייחס לתנ"ך ולברית החדשה כאל דבר אלוהים.
אם אכן יש בכתובים סתירות, ברור שהם לא נכתבו בהשראת אלוהים. קל לבוא בטענות, אך קשה יותר להוכיח את אמיתותן.
המשך קריאה...
 
איך הוחלט אלו ספרים יכללו בתנ"ך ובברית החדשה (קאנון)?
מאמרים - הברית החדשה
קאנון
שאלה זו היא שאלה של קאנוניות ("קביעת קדושה"). אדם שניחן ביכולת הבחנה יבקש לדעת מדוע ספרים מסוימים נכללו בקאנון ואחרים לא.
המילה קאנון נגזרת מהמילה העברית קנה והמילה היוונית קאנון ־ kanon. בימי קדם שימש הקנה ככלי מדידה, ומכאן השם ״קנה מידה״. אוריגינס השתמש במאה ה־3 במילה ״קאנון" כדי להגדיר את מה שנקרא בימינו ׳תקנון אמונה׳ (או ׳עקרונות אמונה׳) ־ קנה המידה שלפיו עלינו למדוד ולהעריך״. מאוחר יותר השתמשו במונח כדי לציין ״רשימה״ או ״אינדקס״.
המשך קריאה...
 
האם חל שינוי בתוכנם של כתבי הקודש בעקבות ההעתקות הרבות במשך השנים?
מאמרים - הברית החדשה
שינויים והעתקות תורה מקרא

דעה נפוצה אך מוטעית אומרת שהתנ"ך והברית החדשה שנמצאים היום בידינו אינם זהים למקור. זוהי נקודה חשובה ביותר משום שמהימנותם של כתבי הקודש תלויה בה.

כתבי הקודש נכתבו בין השנים 1400 לפנה"ס ועד 68 לספירה. העתק הקדום ביותר של ספר כלשהו מכתבי הקודש ששרד עד היום הוא מגילת ספר ישעיה, שנכתבה לפני חורבן המקדש (בשנת 70 לספירה). כשנמצאו מגילות ים המלח הוכח שהנוסח של התנ"ך שאנחנו קוראים היום זהה למקור. הברית החדשה נכתבה בין השנים 50-68 לספירה, וההעתק הקדום ביותר שנמצא בידינו הועתק בשנת 120 לספירה בערך. העתקים נוספים שנמצאו נכתבו כ-250-200 שנה לאחר כתיבת החיבור המקורי. 

 

המשך קריאה...
 
האם יש סתירה בין תיאור הבריאה בבראשית פרק א' לפרק ב'?
מאמרים - הברית החדשה

בראשית פרק א פרק ב סיפור הבריאהתיאור הבריאה בבראשית ב׳ יוצא מנקודת המבט של האלוהים שמתגלה לאדם ומספק את צרכיו. לעיתים החזרה היא מאפיין של הלשון העברית, שלעיתים קרובות מביאה את הכלל ואחר כך מפרטת אותו״ (,Raven 124-25 ,OTI).
הפרטים הסותרים לכאורה בסיפורים מסוימים הם למעשה פרטים משלימים. הם נתפסים כסותרים רק כשהסיפורים אינם מפורשים נכונה.

ה׳ ה׳ רולי אומר, ״בין שני סיפורי הבריאה, יש אי התאמה באשר לסדר הבריאה, וכן בשימוש בשמותיו של אלוהים, בתפיסה של אלוהים ובסגנון״ (Row 24 ,ley, GOT; ראה גם 35-36 ,Driver, BG).

המשך קריאה...
 
עדויות חותכות למהימנותו ואמינותו ההיסטורית של התנ"ך
מאמרים - הברית החדשה
אמינות התנ
מאמר זה עומד על מהימנותו ההיסטורית של התנ״ך, יש לפחות שלושה גורמים שתומכים במהימנותו של הטקסט המקראי: (1) העברה טקסטואלית (הדיוק שנשמר בתהליך ההעתקה של התנ״ך לאורך הדורות); (2) האישור שמספקות עדויות מהותיות שנחשפו בחפירות ארכאולוגיות; (3) תעודות שנחשפו בחפירות ומעידות על הנכונות של מה שמסופר בתנ״ך.
המשך קריאה...
 
בנושא שושלות-היוחסין של ישוע בבשורות
מאמרים - הברית החדשה
שושלות היוחסין של ישוע, סתירה?שני הפרקים הראשונים בבשורות של מתי ולוקס מתעדים את נס לידתו של ישוע מבתולה. בשניהם מובאת שושלת היוחסין של ישוע, אולם היא איננה תואמת. המתנגדים לברית החדשה מצביעים על שוני זה כדי לבטל את מהימנותה.
אם כן, למה יש הבדלים בשושלות היוחסין המובאות?
מתי שם דגש על אביו החוקי של ישוע ־ יוסף, ולוקס מתמקד באמו של ישוע ־ במרים. אחת הסיבות להבדל בהדגשים היא המקורות השונים שהתיאורים מבוססים עליהם. יתכן שמתי שאב את המידע שלו מיוסף, ואילו לוקס קיבל את הפרטים ממרים.

המשך קריאה...
 


דף 1 מתוך 4
הברית החדשה
                                                                                                                                                                                         

עדויות קדומות (ממקורות לא משיחיים), התומכים ומאמתים את ההיסטוריה המתועדת בברית החדשה

News image

מבקרי הברית החדשה רומזים או טוענים שהכתבים הכלולים בה אינם מהימנים, כי הם פרי עטם של תלמידי ישוע או של מאמינים מדורות מאוחרים יותר. לדבריהם, במקורות שלא נכתבו על ידי משיחיים אין כל אזכור לישוע או למאורעות אחרים שמתועדים בברית החדשה. זוהי טענת שווא, אם לומר את המעט. גייזלר מציין:הטענה ... המשך

סיינטולוגיה - מה שכדאי לדעת

News image

את הסיינטולוגיה המציא או גילה – תחליט אתה – המחבר המצליח של סיפורי המדע בדיוני זול ל' רון האברד. הוא וההולכים בעקבותיו טוענים שהם חשפו את הסודות העמוקים של המחשבה והרוח. הם טוענים שההתגלויות של האברד יכולות לרפא את רוב המחלות והרעות שפוקדות את האנושות ואילו המבקרים טוענים שהאברד המציא דת... המשך

נוסטרדמוס ואסון התאומים

News image

מישל דה נוטרדם, הידוע בשמו "נוסטרדמוס" (1503-1566) אסטרולוג ורופא צרפתי-יהודי. התפרסם לראשונה בזכות טיפול רפואי חדשני שמצא למחלה שפרצה בשנת 1546. שנים מספר לאחר מכן הוא נודע כסופר של חרוזים שהתיימרו לנבא את העתיד. בתקופה שבה אסטרולוגיה היתה מאוד פופולרית (בדיוק כמו היום), נוסטרדמוס זכה לשם נכבד על ידי אנשים שה... המשך

-
+
3messianic_jews-יהודים-משיחיים

?יש לך שאלה          

בעקבות האחד          

בעקבות המשיח

לאורך התנ"ך, אלוהים מכוון אותנו בעזרת הנביאים והמלכים לעבר דמותו של "האחד" שאמור לפתור את הבעיה הגדולה ביותר של האנושות, הבעיה שהתחילה כאשר האדם הראשון מרד באלוהים - בואו ליהנות ממצגת קריקטורית העוקבת אחר "האחד". (למשיח בתורה - לחצו כאן)